Notificare privind protecția datelor

Compania Robert Bosch SRL apreciază vizita dumneavoastră pe paginile noastre de internet și pe aplicațiile mobile (denumite împreună „Oferte online”) și interesul față de compania și produsele noastre.

Compania Robert Bosch SRL vă respectă intimitatea

Protecția confidențialității dumneavoastră pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor de afaceri reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Păstrăm confidențialitatea datelor cu caracter personal colectate în timpul vizitei dumneavoastră pe Ofertele online și le procesăm doar în conformitate cu reglementările legale.

Protecția datelor și securitatea informațiilor sunt incluse în politica noastră corporativă.

Controlorul

Compania Robert Bosch SRL este controlorul responsabil pentru procesarea datelor dumneavoastră; excepțiile sunt subliniate în prezenta notificare privind protecția datelor.

Datele noastre de contact sunt următoarele: Robert Bosch SRL, str. Horia Măcelariu nr. 30-34 sector 1 cod poștal 013937 București România infoTT@ro.bosch.com

 

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Categorii de date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:

• Date de contact (de exemplu, nume, telefon, e-mail, adresă, adresă IP, preferințe de contact)

• Date principale contractuale (de exemplu, relații contractuale, dobânzi contractuale sau legate de produse, statut de cumpărător, istoric/comportament de achiziție, oportunități, clienți potențiali)

• Istoricul clientului

• Contabilitate contract și date de plată

• Date despre planificare și reglementare

• Datele tranzacției

· Date principale despre calificare (de exemplu, istoric de instruire și abilități)

• Date principale despre parteneri (de exemplu, statutul partenerului, statutul partenerului de service, puncte, înregistrări de produse)

• Furnizarea de informații (de la terți, de exemplu, agenții de creditare sau din registre publice)

• Date financiare (de exemplu, date carduri de credit, furnizor de plăți)

 

Principii

Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile referitoare la o persoană identificată sau identificabilă și includ, de exemplu, nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, date principale contractuale, contabilitatea contractului și date de plată, acestea fiind o expresie a identității unei persoane.

Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele cu caracter personal (inclusiv adresele de IP) doar atunci când există o bază legală pentru aceasta sau v-ați dat acordul pentru prelucrarea sau utilizarea datelor cu caracter personal referitor la această chestiune, de exemplu, prin intermediul înregistrării.

Obiectivele procesării și bazele legale

Noi și furnizorii de servicii angajați de noi prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

– Furnizarea acestor Oferte online

(Bază legală: interes justificat din partea noastră pentru marketing direct, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței).

– Determinarea perturbărilor/deranjamentelor și din motive de securitate.

(Baze legale: îndeplinirea obligațiilor legale în vederea asigurării securității datelor și interesul justificat față de soluționarea perturbărilor/deranjamentelor și securitatea ofertelor noastre).

– Autopromovarea și promovarea de către ceilalți, precum și cercetare de piață și realizarea analizei în domeniul de aplicare, pe baza acordului obținut.

(Baze legale: interesul nostru justificat/acord pentru marketing direct, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței).

– Sondaje printre clienți sau despre produse efectuate prin poștă.

(Baze legale: interesul nostru justificat față de îmbunătățirea produselor / serviciilor).

Notă: În cazul în care însărcinăm un institut de cercetare de piață să desfășoare sondaje, acest institut va acționa doar în baza sarcinii primite și va respecta directivele noastre.

– Sondaje printre clienți sau despre produse efectuate prin e-mail și/sau telefon, în cazul în care v-ați exprimat în mod expres acordul în acest sens.

Notă: În cazul în care însărcinăm un institut de cercetare de piață să desfășoare sondaje, acest institut va acționa doar în baza sarcinii primite și va respecta directivele noastre.

– Desfășurarea de tombole sau campanii de reduceri în conformitate cu respectivii termeni ai tombolei sau condițiile pentru campaniile de reduceri.

(Bază legală: executarea contractului).

– Trimiterea unui e-mail sau SMS/newsletter SMS, cu acordul destinatarului

(Bază legală: acordul).

Vă rugăm asociați modulul „Newsletter cu opțiune de abonare; drept la dezabonare” (vezi modulul 15.1)

– Asigurarea și revendicarea drepturilor noastre

(Bază legală: interes justificat din partea noastră față de asigurarea și revendicarea drepturilor noastre).

– Continuarea activităților/proiectelor

– Generarea de vânzări

– Segmentarea și stabilirea profilului clienților pe baza statutului de cumpărător

– Stabilirea profilului pe baza nivelului de calificare

– Stabilirea profilului pe baza statutului de partener

– Referințe data proiect

(Bază legală: contribuția).

 

Înregistrare

Dacă doriți să utilizați/accesați beneficii care necesită încheierea unui contract, trebuie să vă înregistrați. În vederea înregistrării colectăm date cu caracter personal necesare pentru încheierea și execuția contractului (de exemplu, prenume, nume, data nașterii, adresa de e-mail, dacă este cazul, date despre metoda de plată preferată sau despre titularul contului), precum și, dacă este cazul, date suplimentare în mod voluntar. Declarațiile obligatorii sunt marcate cu un *.

 

Fișiere jurnal

De fiecare dată când utilizați internetul, browserul dumneavoastră transmite anumite informații pe care le stocăm în așa-numitele fișiere jurnal.

Salvăm fișierele jurnal doar pe o perioadă scurtă, pentru a determina perturbările și din motive de securitate (de exemplu, pentru a clarifica tentativele de atac) și apoi le ștergem. Fișierele jurnal ce trebuie gestionate ca dovezi sunt excluse de la regula ștergerii până la soluționarea completă a incidentului respectiv și pot fi transmite, în funcție de fiecare caz, autorităților de investigații.

Fișierele jurnal sunt utilizate și în scopuri de analiză (cu sau fără adresa IP completă). Vezi analiza web a modulului.

În fișierele jurnal sunt salvate în special următoarele informații:

– Adresa IP (adresă protocol internet) a terminalului care este utilizat pentru accesarea Ofertelor online;

– Adresa de internet a site-ului web de pe care a fost accesată Oferta online (așa-numitul URL de origine sau URL de direcționare);

– Denumirea furnizorului serviciului utilizat pentru accesarea Ofertei online;

– Denumirea fișierelor sau informațiilor accesate;

– Data și ora, precum și durata de recuperare;

– Cantitatea de date transferate;

– Sistem de operare și informații despre browserul de internet utilizat, inclusiv add-on-uri instalate (de exemplu, Flash Player);

– cod stare http (de exemplu, „Solicitarea a reușit” sau „Fișierul nu a fost găsit”).

 

Minori

Acest sistem și oferta online nu vizează copiii sub 16 ani.

 

Categorii de date speciale

Acest sistem și ofertele online procesează date speciale despre dumneavoastră (de exemplu, afirmații despre starea de sănătate, religia sau orientarea dumneavoastră sexuală), în conformitate cu reglementările legale doar dacă v-ați dat în mod expres acordul pentru aceasta sau dacă aceste afirmații au fost făcute publice în mod clar de către dumneavoastră.

 

Transferul de date

Transferul de date către alți controlori

Datele cu caracter personal sunt transmise către alți controlori în principal doar când este necesar pentru executarea unui contract, în cazul în care subscrisa sau terța parte are un interes legitim față de transfer sau dacă v-ați dat acordul. Detalii despre bazele legale pot fi găsite în secțiunea Obiectivele procesării și bazele legale. Terțele părți pot fi și alte companii din grupul Bosch. Atunci când datele sunt transferate unor terțe părți în baza unui interes justificat, acest lucru este explicat în prezenta notificare privind protecția datelor.

În plus, datele pot fi transferate către alți controlori când suntem obligați să facem acest lucru conform reglementărilor legale sau ordinelor administrative sau juridice aplicabile.

Vă rugăm asociați secțiunea „Obiectivele procesării și bazele legale”

Furnizorii de servicii (generale)

Am angajat furnizori externi de servicii pentru sarcini precum servicii de vânzări și marketing, gestionarea contractelor, a plăților, programare, găzduire de date și linii de asistență. Am ales cu grijă acești furnizori de servicii și îi evaluăm periodic, în special în ceea ce privește gestionarea și protecția eficientă a datelor salvate. Toți furnizorii de servicii sunt obligați să asigure confidențialitatea și să respecte prevederile legale. Furnizorii de servicii pot fi și alte companii din grupul Bosch.

 

Transferul către destinatari din afara SEE

De asemenea, putem transfera date cu caracter personal către destinatari aflați în afara SEE, în așa-numitele țări terțe. În astfel de cazuri, înainte de transfer ne asigurăm că destinatarul datelor asigură un nivel adecvat de protecție a datelor (de exemplu, ca urmare a unei decizii privind caracterul adecvat a Comisiei Europene privind respectiva țară sau a acordului cu destinatarul bazat pe așa-numitele clauze model UE) sau că v-ați dat acordul pentru transfer.

Aveți dreptul să primiți o prezentare generală a destinatarilor din terțe țări și o copie a prevederilor specifice agreate ce asigură un nivel adecvat de protecție a datelor. Folosiți în acest sens declarațiile de la secțiunea Contact.

Vă rugăm asociați secțiunea „Contact”.

 

Durata stocării, perioade de retenție

În principal, vă stocăm datele atât cât este necesar pentru a furniza Ofertele noastre online și serviciile asociate atât timp cât avem un interes justificat în stocarea acestora (de exemplu, este posibil să avem în continuare un interes justificat în marketingul prin poștă la execuția unui contract). În toate celelalte cazuri vă ștergem datele cu caracter personal, cu excepția celor pe care trebuie să le stocăm pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, suntem obligați să punem la dispoziție documente precum contracte și facturi pe o anumită perioadă de timp, ca urmare a perioadelor de retenție conform codului fiscal și comercial).

Tombole sau campanii de reducere

Dacă participați la una dintre tombolele sau campaniile noastre de reducere, folosim datele dumneavoastră pentru a vă informa despre orice premiu câștigat și pentru promovarea produselor noastre, în măsura în care acest lucru este permis de lege sau dacă v-ați dat acordul. Puteți găsi informații despre tombolele sau campaniile de reducere individuale în condițiile respective de participare.

Utilizarea cookie-urilor

Date generale

Cookie-urile sunt fișiere text mici salvate pe computerul dumneavoastră atunci când vizitați o Ofertă online. Dacă accesați această Ofertă online altă dată, browserul dumneavoastră transmite conținutul cookie-urilor către ofertantul respectiv și permite astfel reidentificarea terminalului. Citirea cookie-urilor ne permite să ne configurăm în mod optim Ofertele online pentru dumneavoastră și vă facilitează utilizarea acestora.

Dezactivarea și ștergerea cookie-urilor

Când vizitați paginile noastre de internet veți fi întrebat într-o fereastră popup dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor de pe pagina noastră sau doriți să le dezactivați din setări.

Dacă decideți să blocați cookie-urile, browserul dumneavoastră are o opțiune de blocare. Acest cookie are exclusiv rolul de a aloca obiecția dumneavoastră. Dezactivarea cookie-urilor poate dezactiva funcții individuale ale paginilor noastre de internet. Rețineți că, din motive tehnice, un cookie de blocare poate fi setat doar pentru browserul care a fost utilizat pentru setarea acestuia. Dacă ștergeți cookie-urile sau folosiți un alt browser sau un alt terminal trebuie să le blocați din nou.

Preferințele nu se aplică în cazul cookie-urilor care sunt setate în timpul vizitelor dumneavoastră pe paginile de internet ale terților de către alți furnizori.

Browserul dumneavoastră vă permite în orice moment ștergerea tuturor cookie-urilor. Pentru aceasta, consultați funcțiile de asistență ale browserului dumneavoastră. Totuși, acest lucru poate cauza indisponibilizarea unor funcții individuale.

În plus, puteți gestiona și dezactiva cookie-urile terților pe următoarea pagină web:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Întrucât nu operăm acest site web, nu suntem responsabili și nu putem influența conținutul și disponibilitatea.

Prezentarea generală a cookie-urilor folosite de noi

În această secțiune puteți găsi o prezentare generală a cookie-urilor folosite de noi.

Cookie-uri absolut necesare

Anumite cookie-uri sunt necesare pentru a putea furniza în siguranță Ofertele noastre online. Această categorie include, de exemplu:

– Cookie-uri care identifică sau autentifică utilizatorii noștri;

– Cookie-uri care salvează temporar anumite informații introduse de utilizator (de exemplu, conținutul unui coș de cumpărături sau al unui formular online);

– Cookie-uri care stochează anumite preferințe ale utilizatorului (de exemplu, căutări sau setări de limbă);

– Cookie-uri care stochează datele pentru a asigura redarea neobstrucționată de conținut video sau audio.

Cookie-uri analitice

Folosim cookie-urile analitice pentru a înregistra comportamentul de utilizare (de exemplu, banere publicitare accesate, căutări efectuate) al utilizatorilor noștri și a îl evalua din punct de vedere statistic.

Cookie-uri de publicitate

Folosim, de asemenea, cookie-uri în scopuri publicitare. Profilele de comportament de utilizare create cu ajutorul unor astfel de cookie-uri (de exemplu, banere publicitare accesate, subpagini vizitate, căutări efectuate) sunt utilizate de noi pentru a vă afișa reclame sau oferte personalizate conform intereselor dumneavoastră („publicitate bazată pe interese”).

Cookie-uri de publicitate ale terților

De asemenea, le permitem altor companii să evalueze datele utilizatorilor noștri prin cookie-urile de publicitate. Aceasta le permite terților să le prezinte utilizatorilor Ofertelor noastre online publicitate bazată pe interese, în funcție de o analiză a comportamentului dumneavoastră general de utilizare (de exemplu, banere publicitare accesate, subpagini vizitate, căutări efectuate), nelimitat astfel la Ofertele noastre online.

Cookie-uri de conversie

Partenerii noștri de urmărire a conversiilor setează un cookie pe computerul dumneavoastră („cookie de conversie”) în cazul în care ați ajuns la site-ul nostru web printr-o reclamă a partenerului respectiv. Aceste cookie-uri expiră în general după 30 de zile. Dacă vizitați anumite pagini pe care le găzduim și cookie-ul încă nu a expirat, noi și partenerul de urmărire a conversiilor respectiv putem vedea că un anumit utilizator a accesat reclama și a fost direcționat către pagina noastră. Informațiile colectate prin cookie-ul de conversie sunt utilizate pentru a crea statistici de conversie și a determina numărul total de utilizatori care au accesat reclama respectivă și au fost direcționați către o pagină dotată cu o etichetă de urmărire a conversiilor.

Cookie-uri de reperare în asociere cu pluginuri sociale

Anumite pagini ale Ofertelor noastre online integrează conținut și servicii de la alți furnizori (de exemplu, Facebook, Twitter), care pot utiliza, la rândul lor, cookie-uri și componente active. Bosch nu poate influența prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de acești furnizori. Aflați mai multe detalii despre pluginuri sociale în secțiunea Pluginuri sociale.

Utilizarea instrumentelor de remarketing

În vederea optimizării marketingului nostru online folosim așa-numitele tehnologii de remarketing. Aceasta are ca scop crearea unei Oferte online mai interesante, personalizate în funcție de nevoile dumneavoastră. Pentru aceasta, folosim instrumentele prezentate mai jos.

Utilizarea aplicațiilor mobile

Pe lângă Ofertele noastre online, oferim aplicațiile mobile („Aplicațiile”), pe care le puteți descărca pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Pe lângă datele colectate pe site-urile noastre web, colectăm date cu caracter personal suplimentare prin aplicațiile noastre, obținute în urma utilizării unui dispozitiv mobil. Acest lucru se întâmplă doar când v-ați dat în mod expres acordul.

Procesarea datelor de localizare

Ofertele noastre includ și așa-anumitele servicii bazate pe localizare, prin care vă furnizăm oferte speciale personalizate în funcție de datele dumneavoastră de localizare. Pentru a oferi această funcție în aplicație, colectăm ultimele trei locații GPS furnizate de dispozitivul mobil și adresa IP atunci când vă dați acordul. Nu creăm un profil al deplasării. Puteți dezactiva această funcție din setările aplicației respective sau ale sistemului de operare al dispozitivului mobil sau o puteți dezactiva temporar fără a afecta funcționarea de bază a aplicației.

Analiza aplicației

Avem nevoie de date statistice despre utilizarea Ofertelor noastre pentru a le configura într-un mod mai ușor de utilizat, a efectua măsurători și cercetare de piață. În acest sens, folosim instrumentele de analiză a aplicațiilor descrise în această secțiune.

Profilurile de utilizare create de aceste instrumente nu sunt combinate cu datele cu caracter personal. Instrumentele fie nu utilizează deloc adresele IP ale utilizatorilor, fie le restrâng imediat la colectarea datelor.

Instrumentele oferă date prelucrate doar pentru procesatori ce se supun directivelor noastre și nu în scopuri proprii.

Mai jos puteți găsi informații despre ce oferă fiecare instrument și cum puteți obiecta față de colectarea și prelucrarea datelor prin respectivul instrument.

WebTrends

WebTrends este furnizat de WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, Statele Unite ale Americii.

Puteți să vă ridicați obiecția pentru colectarea și procesarea informațiilor prin semnalizarea steagului omisiunii făcând clic pe link-ul de mai jos: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

Google Analytics

Google Analytics este furnizat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Folosim Google Analytics cu funcția suplimentară oferită de Google pentru anonimizarea adreselor IP. În acest timp, Google prescurtează deja IP-urile în interiorul UE în majoritatea cazurilor, dar face acest lucru doar în cazuri excepționale în Statele Unite, iar în ambele regiuni salvează doar forma scurtă a adreselor IP.

Puteți refuza colectarea sau prelucrarea datelor dumneavoastră folosind următorul link pentru a descărca și instala un plugin în browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Prelucrarea datelor de către operatorii de magazine de aplicații

Transferul datelor colectate de noi precum numele de utilizator, adresa de e-mail și identificatorul unic al dispozitivului către un magazin de aplicații (de exemplu, Magazinul Play al Google, App Store al Apple, Galaxy Apps al Samsung) la descărcarea aplicației respective se află în afara sferei noastre de responsabilitate. Nu putem influența colectarea acestor date și prelucrarea ulterioară de către magazinul de aplicații în calitate de controlor.

Newsletter

Vă puteți abona la newslettere despre Ofertele noastre online. Pentru aceasta, folosim așa-numita procedură de abonare în doi pași, ceea ce înseamnă că vă vom transmite un newsletter prin e-mail, messenger pe mobil (de exemplu, WhatsApp), SMS sau notificare push doar după ce ați confirmat explicit activarea serviciului de newsletter accesând link-ul din notificare. Dacă la o dată ulterioară doriți să nu mai primiți newslettere, vă puteți dezabona în orice moment prin retragerea acordului. Vă puteți retrage acordul pentru newsletterele pe e-mail accesând link-ul transmis în e-mailul respectiv pentru Ofertele online, după caz. Aceasta are loc în cadrul setărilor de administrare. Alternativ, ne puteți contacta folosind datele de contact furnizate în secțiunea Contact.

Link-uri externe

Ofertele noastre online pot include link-uri către pagini de internet ale terților – furnizori care nu sunt asociați cu noi. După ce accesați link-ul, nu avem nicio influență asupra colectării, prelucrării și utilizării datelor cu caracter personal transmise prin accesarea link-ului către partea terță (precum adresa IP sau URL-ul site-ului unde se află link-ul), întrucât nu putem, bineînțeles, monitoriza comportamentul terților. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal de către terți.

Pluginuri sociale

În Ofertele noastre online folosim așa-numitele pluginuri sociale de la diferite rețele de socializare; acestea sunt descrise individual în această secțiune.

În timpul utilizării pluginurilor, browserul dumneavoastră stabilește o conexiune directă cu serverele respectivei rețele de socializare. În acest mod, furnizorul respectiv primește informații pe care browserul dumneavoastră le-a accesat de pe site-ul Ofertelor noastre online, chiar dacă nu aveți un cont de utilizator la acest furnizor sau nu sunteți conectat în cont în momentul respectiv. Fișierele jurnal (inclusiv adresele IP) sunt, în acest caz, transmise direct de către browserul dumneavoastră către furnizorul respectiv și pot fi stocate acolo. Furnizorul sau serverele sale pot fi situate în afara UE sau SEE (de exemplu, în Statele Unite).

Pluginurile sunt extensii individuale asigurate de furnizorii rețelelor de socializare. Din acest motiv, nu putem influența anvergura datelor colectate și stocate de acestea.

Puteți găsi obiectivul și anvergura colectării, prelucrării și utilizării continue a datelor de către rețeaua de socializare, precum și drepturile dumneavoastră și opțiunile de setare pentru protejarea vieții private consultând notificările privind protecția datelor ale respectivei rețele de socializare.

În cazul în care nu doriți ca furnizorii de rețele de socializare să primească și, dacă este cazul, să stocheze sau utilizeze datele, nu trebuie să folosiți respectivele pluginuri.

Pluginurile Facebook

Facebook este operată la www.facebook.com de către Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA și la www.facebook.de de către Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanda („Facebook”). Puteți găsi o prezentare generală a pluginurilor Facebook și aspectul lor aici: http://developers.facebook.com/plugins; găsiți informații despre protecția datelor la Facebook aici: http://www.facebook.com/policy.php.

Pluginurile Instagram

Instagram este operată de Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SUA („Instagram”). Puteți găsi o prezentare generală a pluginurilor Instagram și aspectul lor aici: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; găsiți informații despre protecția datelor la Instagram aici: https://help.instagram.com/155833707900388/.

Pluginurile Pinterest

Pinterest este operată de Pinterest Inc., 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, SUA („Pinterest”). Puteți găsi o prezentare generală a pluginurilor Pinterest și aspectul lor aici: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/; găsiți informații despre protecția datelor la Pinterest aici: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

YouTube

Aceste Oferte online folosesc platforma video YouTube, care este operată de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, SUA („YouTube”). YouTube este o platformă ce permite redarea fișierelor audio și video.

Când accesați un site cu Ofertele noastre online ce conține un player YouTube integrat, acesta stabilește o conexiune cu YouTube astfel încât fișierul video sau audio să poată fi transmis și redat. În acest mod, datele sunt transferate către YouTube în calitate de procesator de date. Nu suntem răspunzători pentru prelucrarea unor astfel de date de către YouTube.

Puteți găsi informații suplimentare despre obiectivul și anvergura colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către YouTube, despre drepturile dumneavoastră și opțiunile de confidențialitate disponibile pe care le puteți alege în notificarea YouTube privind protecția datelor.

Securitate

Angajații noștri și companiile care furnizează servicii în numele nostru au obligația asigurării confidențialității și respectării legislației aplicabile privind protecția datelor.

Luăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de securitate adecvat și protejarea datelor dumneavoastră administrate de noi, în special împotriva riscurilor de distrugere, manipulare, pierdere, modificare ilegală sau neintenționată sau divulgare sau acces neautorizat/ă. Măsurile de securitate sunt îmbunătățite constant, în linie cu progresul tehnologic.

Drepturile utilizatorilor

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să folosiți detaliile furnizate în secțiunea Contact. În acest caz, asigurați-că că există posibilitatea identificării clare a persoanei.

Dreptul la informare și acces:

Aveți dreptul de a obține confirmarea noastră privind prelucrarea sau neprelucrarea datelor cu caracter personal și, dacă da, accesul la aceste date.

Dreptul la corectare și ștergere:

Aveți dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte, fără întârziere nejustificată. Având în vedere scopul prelucrării, aveți dreptul la completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Acest lucru nu este valabil pentru datele necesare pentru facturare și contabilitate sau care sunt supuse perioadei legale de retenție. Dacă accesul la astfel de date nu este necesar, prelucrarea acestora este restricționată (vezi mai jos).

Restricționarea prelucrării:

Aveți dreptul de a solicita – cu condiția să fie îndeplinite cerințele legale – restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră.

Obiecția privind prelucrarea datelor:

Aveți dreptul de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor de către noi. Nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, decât dacă dovedim respectarea cerințelor legale de a furniza motive demonstrabile pentru continuarea prelucrării, dincolo de interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.

Obiecția privind marketingul direct:

În plus, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, din motive organizaționale, este posibil să existe o suprapunere între obiecția dumneavoastră și utilizarea datelor respective în vederea desfășurării campaniei aflate deja în curs.

Obiecția privind prelucrarea datelor pe baza legală a „interesului justificat”:

În plus, aveți dreptul de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal, cu condiția să fie aplicabilă baza legală a interesului justificat. În acest caz, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare, conform cerințelor legale, pentru prelucrare, care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Retragerea acordului:

Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor, aveți dreptul de a vă retrage acordul, cu efect imediat. Legalitatea prelucrării datelor înainte de revocarea acordului rămâne nemodificată

 

Portabilitatea datelor:

Aveți dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format comun, structurat, ce poate fi citit de un software – dacă este posibil din punct de vedere tehnic – pentru solicitarea transferului datelor respective către un terț.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere:

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Puteți apela la autoritatea de supraveghere cu competență la domiciliul dumneavoastră sau în țara dumneavoastră sau la autoritatea de supraveghere responsabilă în cazul nostru.

Vezi mai jos:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresă:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Modificări la Notificarea privind protecția datelor

Ne rezervăm dreptul de modificare a măsurilor noastre de securitate și protecția datelor, dacă acest lucru este necesar ca urmare a progresului tehnic. În astfel de cazuri, vom modifica în mod corespunzător Notificarea privind protecția datelor. Așadar, vă rugăm să urmăriți versiunea actuală a Notificării privind protecția datelor, întrucât pot exista modificări.

 

Contact

Dacă doriți să ne contactați, ne puteți găsi la adresa prezentată în secțiunea „Controlorul”.

Pentru exercitarea drepturilor și pentru sugestii și plângeri referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și pentru retragerea acordului, vă recomandăm să contactați comisarul nostru pentru protecția datelor din cadrul grupului:

 

Dl

Matthias Goebel

Group Commissioner for Data Protection

Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Kronenstrasse 20

70173 Stuttgart

sau

mailto:Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com.

 

Data intrării în vigoare: 25.05.2018